Zaujímaví

 • YM.sk Network
 • Ranky

 • Odkazy

  Roommate

  Slovo roommate je anglický výraz pro osobu, která sdílí obytné prostory společně s jinými spolubydlícími. S tímto způsobem bydlení je možno se setkat například u internátů, vysokoškolských kolejí nebo společně pronajatých bytů. Právě poslední zmíněná možnost je mezi spolubydlícími nejvíce oblíbená. Jako roommate lze nejčastěji označit studenty (ať už středních či vysokých škol), nejrůznější pracovníky a mladé lidi. Naopak se prakticky nesetkáte s rozvedenými či ovdovělými lidmi. Život se spolubydlícími je častou součástí západního životního stylu. V Americe například lidé po opuštění svých rodin obvykle žijí určitou dobu společně s jinými nájemníky. Řada univerzit v USA rovněž podporuje společné bydlení více studentů stejného pohlaví. Podle provedených studií má tato kombinace pozitivní vliv na jejich studijní výsledky (díky zvýšené společné motivaci). Tímto způsobem se také lépe rozvíjí jejich přirozená individualita a schopnost vzájemné tolerance. Naopak v Japonsku je sdílení jednoho bytu s více osobami méně časté. Důvodem může být i snadná dostupnost malých ubytovacích prostor, které jsou zařízené a vhodné pro jedinou osobu.

  Situace v České republice

  V České republice se společné bydlení několika osob stává postupně mnohem populárnější. Veškeré náklady spojené s pronajímáním vybraného bytu se vždy spravedlivě rozdělují mezi všechny nájemníky. Proto je využívání obytných prostor více lidmi z finančního hlediska mnohem méně náročnější. Smířit se však pochopitelně musíte s menší úrovní soukromí než v případě samostatně obývaného bytu. Výběr vhodných spolubydlících (roommates) je proto velmi důležitý. Nejvhodnější jsou samozřejmě bezkonfliktní osoby se zvýšenou mírou tolerance k ostatním nájemníkům. Své potenciální spolubydlící můžete v současnosti zkusit  vyhledat pomoci sociálních sítí či specializovaných webových stránek. Na vzájemné schůzce pak můžete dojednat podrobnosti vašeho společného bydlení.